Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Sjiitische geleerde: “Ali gaf de eed aan Abu Bakr en Omar omdat zij de islaam verspreiden”.

Moslims weten dat Ali instemde met het kalifaatschap van Abu Bakr, Omar etc. Ali gaf vlak na de dood van de profeet (salla Allahu 3alayhi wa sallam) niet 1, maar zelfs 2 maal de bay’a (eed) aan Abu Bakr (de eerste moslimkalief).

De eed van Ali aan Abu Bakr is voldoende om de sjiitische theologie in zijn geheel te weerleggen (omdat Ali klaarblijkelijk met de eed tegen de wil van God inging).

De sjiitische geleerde Kashif al Ghita zegt in zijn boek Asl al-Shia was Usuliha p.193-196:
ثم لما رأى ان تخلفه يوجب فتقا في الاسلام لا يرتق، وكسرا لا يجبر، وكل احد يعلم ان عليا ما كان يطلب الخلافه رغبه فى   الامره، ولا حرصا على الملك والغلبه والاثره،  وحديثه مع ابن عباس بذى قار مشهور، وانما يريد تقويه الاسلام  وتوسيع  نطاقه، ومد رواقه، واقامه الحق واماته الباطل، وحين راى ان  المتخلفين، اعنى: الخليفه الاول والثانى بذلا اقصى  الجهد فى نشر كلمه التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح، ولم يستاثروا ولم يستبدوا بايع وسالم، واغضى عما يراه  حقا له،  محافظه على الاسلام ان تصدع وحدته، وتتفرق كلمته، ويعود  الناس الى جاهليتهم الاولى. وبقى شيعته منضوين تحت  جناحه ومستنيرين بمصباحه. ولم يكن للشيعه والتشيع  يومئذ مجال للظهور،  لأن الاسلام كان يجري على مناهجه القويمة.

كاشف الغطاء في أصل الشيعة وأصولها ص 193 – 196

“Ali legde de eed af aan Abu Bakr en Omar omdat zij Tawheed verspreiden (monotheïsme), de legers voorbereiden op de strijd en veroveringen. Zij waren geen onderdrukkers.”

Volgens Ali vierde de islaam dus hoogtij tijdens de regeerperiode van de Shaykhayn, Abu Bakr en Omar.

We vragen de sjiieten die hier nu van op de hoogte zijn om het sjiisme te verlaten. Het sjiisme is een politieke inhumane stroming die leidt tot waanzin (zie hezbollah, zelfmoordaanslagen, gefabriceerde emoties, het beschermen van Israël, etc). De meeste ex-sjiieten hebben het sjiisme verlaten omdat zij beseften dat het sjiisme een andere religie inhoudt dan de islaam. 

d8a97f88232dae07da6d52f05c2d3c49e7c20e433489af7d5e2e9c50f3a94a85

One Comment

  1. ja dit klopt en ook ging ali KAW zijn dochter laten trouwen met ömer en noemde hij zijn kinderen ook ebu bekir en ömer. dit is waar en niet zoals shia zeggen dat ali zogenaamd vijand was want door shias lijkt ali eigenlijk op zwakkeling als we dat geloven. ik ben ex shia uit turkije met grens met iran

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.