Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Slachtofferrol sjiieten onterecht gesterkt door NRC, Trouw & UVT.

Jammer genoeg worden er erg veel leugens verspreid over de soennieten. De sjiieten stappen vrij vaak naar de media om hun slachtofferrol te benadrukken, in de hoop dat de moslims in een kwaad daglicht worden gesteld.

Dat is precies het geval met een artikel dat journalist Andreas Kouwenhoven voor NRC.Next heeft geschreven en is overgenomen door o.a. Trouw.nl. Het is niet de eerste keer dat onze Andreas volkomen subjectief journalistiek levert. (inclusief commentaar)

 

 

Hieronder vindt u het hele artikel, NRC, ‘JAMMER DAT JE EEN SHI’IET BENT

cbar

NRC 24 januari 2014, pagina 8 – 9, door onze redacteur Andreas Kouwenhoven

Toen de profeet Mohammed doodging, dachten twee mannen dat ze hem mochten opvolgen. Zijn neef Ali, en zijn schoonvader Abu Bakr. Dat werd ruzie. En sindsdien heten aanhangers van Ali shi’ieten en de aanhangers van Abu Bakr sunnieten.

Dit is pertinent onjuist.  Er was geen enkele strijd tussen Ali en Abu Bakr tijdens of na de dood van de Profeet. Net als de andere Metgezellen destijds was iedereen ervan overtuigd dat Abu Bakr de meest geschikte persoon was die het  Khaliefaatschap (leider) zou kunnen leiden. Ali gaf zijn eed (bay3a) aan Abu Bakr. Pas na vele tientallen jaren begonnen de (politieke) ‘voorvaderen’ van de sjiieten met het verspreiden van leugens hieromtrent.

Dit conflict van veertienhonderd jaar geleden verscheurt tot op de dag van vandaag delen van de islamitische wereld. In Syrië, waar sunnieten en shi’ieten tegen elkaar vechten. En op het schoolplein in Den Haag.

Hoe kan men een enkel op zichzelf staand (vecht) incident vergelijken met oorlogen? 

Zo gaat het althans op de school van Mohamed Ibrahim (14). Hij is shi’iet, de moslimkinderen uit zijn klas sunniet. Dat levert problemen op. Onlangs kreeg Mohamed van een medescholier te horen: „Je bent een aardige jongen. Alleen jammer dat je shi’iet bent.” Mohamed doet volgens zijn klasgenoten van alles verkeerd. Shi’ieten bidden verkeerd. Shi’ieten geloven niet in de profeet. Shi’ieten mishandelen hun kinderen.

Soennieten gaan uit van de levenswijze (sunnah) van de Profeet. Zijn levenswijze (en dus de instructies voor het gebed etc.) zijn met precisie vastgelegd in overleveringen. De overige beschuldigingen hebben vaak niet direct met de persoon (die sjiiet is) te maken, maar met zijn geleerden, leiders en literatuur

Mohamed heeft de verwijten allemaal al eens voorbij horen komen. „Ze zeggen dat ik in de duivel geloof.”

De shi’ietenhaat neemt toe in Nederland. Dat zegt de Overkoepelende Shiitische Vereniging die 26 shi’itische organisaties vertegenwoordigt. Uit onderzoek aan de universiteit van Tilburg blijkt dat shi’ieten in meerdere Nederlandse moskeeën worden vervloekt. Bovendien worden ze op sommige scholen buitengesloten.

Volgens WC-eend… U raadt het al; een bewering zonder onderbouwing of bewijzen. Sjiitische ‘gebedshuizen’ maken zich wél schuldig aan het vervloeken. Hier binnenkort meer over. Hier wordt er dus met modder gegooid! 

Veel shi’ieten zijn voor Assad

Het heeft alles te maken met de oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Terwijl de meeste sunnitische moslims de Syrische president Assad zien als wrede dictator, zijn veel shi’ieten juist vóór Assad. In Nederland vormen zij een minderheid: van de ruim 800.000 moslims hier zijn er naar schatting 50.000 tot 90.000 shi’iet.

Ze komen bijvoorbeeld samen in het Haagse centrum Al Cauther. Langs de hoge muren van de gebedsruimte hangen zwarte lakens waar oudere mannen tegenaan zitten. Voor hen staan bijzettafeltjes met thee erop. De mannen luisteren naar een Iraakse imam in een zwart gewaad. Hij houdt een lezing over een overleden shi’itische geleerde.

Youssef al Tamimy (21) zit er ook. Hij is voorzitter van de jongerenafdeling van Al Cauther. Op zijn school weten velen dat niet. Al Tamimy zwijgt er liever over. Want zodra hij vertelt dat hij shi’iet is, krijgt hij een vragenvuur over zich heen. Maandag nog, toen hij een islamitisch meisje over zijn geloof vertelde. „Ben jij shi’iet?”, reageerde ze fel, waarna Al Tamimy tal van verwijten kreeg voorgelegd. Shi’ieten slaan zichzelf toch? Shi’ieten geloven toch niet in de profeet? Shi’ieten zijn toch voor prostitutie? „Het zijn vooroordelen die ik al honderd keer heb gehoord”, zegt hij.

Nogmaals zien we dat de soennieten de sjiieten soms (jammer genoeg) aanspreken op het gedrag van hun geleerden en diens literatuur, en niet op de persoon zelf. Niet iedere sjiiet is hetzelfde, en dus precies om deze reden is het belangrijk om normaal om te gaan met sjiieten omdat de meeste van hen onwetend zijn over de uitspraken van hun geleerden. 

Ook andere jongeren die bij Al Cauther komen, kennen deze opmerkingen. Een Iraakse student, die anoniem wil blijven, vertelt dat hij tijdens zijn opleiding omging met een groep Marokkaanse jongens – totdat zij erachter kwamen dat hij shi’iet is. „Vanaf dat moment was het alsof ze me niet meer kenden”, zegt hij. „Wanneer ik in een groepje stond en zij kwamen langs, groetten ze alle andere jongens en mij niet.” Zijn vrienden werd verteld dat zij niet meer met hem moesten omgaan. „Anders zou ik hen zogenaamd overhalen shi’iet te worden.”

Zwartgemaakt met filmpjes

De 16-jarige Bessam Sabti werd op school zwartgemaakt door een jongen die klasgenoten filmpjes liet zien van shi’ieten die zichzelf slaan. De scholieren kwamen naar hem toe: „Zijn jullie shi’ieten gék geworden?”

De negatieve beeldvorming over shi’ieten is hardnekkig, zegt arabist Jan Jaap de Ruiter van de Tilburgse universiteit. Meestal gaat het om theologische verschillen die worden uitvergroot. Zoals het vooroordeel dat shi’ieten prostitutie goedkeuren: dit wordt gezegd omdat bij shi’ieten een tijdelijk huwelijk is toegestaan. (maar niet in de Islam) Of het gerucht dat shi’ieten over alles liegen: dit komt doordat shi’ieten hun religie mogen ontkennen wanneer vervolging dreigt. Taqiyyah is volgens het sjiisme verplicht, en NIET alleen voor noodgevallen bedoelt.  En de vermeende kindermishandeling: dit wordt gezegd omdat extremistische shi’ieten in landen als Iran aan zelfkastijding doen.

(Extreme) Nederlandse sjiieten, voornamelijk in de Randstad spreken onderling af in privésfeer om de zelfkastijding-rituelen uit te voeren. Enkele figuren binnen besturen van Nederlandse sjiitische organisaties vliegen over naar Londen, waar ze de rituelen publiekelijk uitvoeren. 

Met dit soort vooroordelen wordt de bevolkingsgroep steeds feller veroordeeld, signaleert De Ruiter. „Het is al eeuwen ruzie tussen sunnieten en shi’ieten, maar nu wordt deze strijd ook in Nederland uitgevochten. We hebben een conflict uit het Midden-Oosten geïmporteerd.”

Dit is ronduit overdreven… 

Yassin Elforkani is sunniet en jongerenimam in Amsterdam. Hij ziet shi’ieten als medegelovigen, zegt hij. „Het zijn gewoon moslims die bepaalde zaken anders zien.” De meerderheid van de Nederlandse sunnieten denkt er net zo over. Maar Elforkani ziet ook dat de spanningen toenemen. „Verschillen tussen sunnieten en shi’ieten groeien sinds het conflict in Syrië gaande is”, zegt Elforkani, tevens woordvoerder van het Contactorgaan Moslims en Overheid. „De oorlog dwingt je om erover te spreken. Naast een theologisch verschil is een politiek verschil gekomen.”

Het wegzetten van de andere groep is overigens niet alleen voorbehouden aan sunnieten, zegt Elforkani. „Er zijn ook shi’ieten die over sunnieten zeggen dat ze ongelovig zijn.”
Vooral onder aanhangers van het salafisme, een zeer strenge sunnitische stroming, wordt negatief gesproken over shi’ieten. In meerdere salafistische moskeeën worden shi’ieten vervloekt, blijkt uit promotieonderzoek dat onder verantwoordelijkheid van De Ruiter wordt uitgevoerd. Het gaat onder meer om de Haagse As-Soennah-moskee en de Utrechtse onderwijsstichting Al Fitrah. Bij het begin van iedere lezing en preek wordt het shi’isme benoemd als grote zonde, blijkt uit voorlopige bevindingen. Er wordt benadrukt dat shi’ieten ongelovig zijn en dat moslims ieder contact met hen dienen te vermijden. Het zijn vooral rondreizende buitenlandse predikers die zich hier fel over uitlaten in Nederlandse moskeeën.

Het is van de zotte om te stellen dat aan het begin van iedere lezing of preek het sjiisme als een ‘grote zonde’ wordt beschouwd. In de theologie wordt het sjiisme zoals we dat nu kennen (in de vorm van de Twaalvers, de verketters) NIET beschouwd als Islam, daar het de Koran tegenspreekt. Dit is dus nonsens!

Tevens is het voor ieder soennitisch instituut/moskee (en voor ons) onmogelijk om ALLE sjiieten als niet-moslims te beschouwen. De claim dat ‘sjiieten ongelovig’ zijn in het algemeen (op de massa) is dus (de zoveelste) leugen. Ook hier vragen wij hen om de bewijzen voor te leggen.

Ook bij de ‘liefdadigheidsstichting’ World Wide Relief worden shi’ieten zwartgemaakt. Op een benefietavond in Utrecht, vier weken geleden, sprak de salafistische imam Abdul Jabbar van de Ven. Deze krant luisterde mee via een livestream. Van de Ven zei dat shi’ieten „de grootste vijand” zijn voor de moslims in Syrië. Hij somde een lange reeks misdaden op waarvoor shi’ieten verantwoordelijk zouden zijn. Shi’ieten hebben „honderden” moslimbroeders vermoord en vrouwen verkracht, zei hij. Ze „spugen” op moslims en zien hen als „varkens” waarvan zij „bezittingen” mogen stelen. „Dit is wat zij over jou en mij denken”, aldus Van de Ven. „Vandaar dat ze een hele lange geschiedenis hebben als het aankomt op het bestrijden en doden van moslims.” Van de Ven schreef eerder dat het niet is toegestaan handen te schudden of te eten en drinken met shi’ieten.

Zie samenvatting hieronder

Haat via e-mail

De Overkoepelende Shiitische Vereniging is bezorgd. Woordvoerder Zainab al Tourahi heeft van meerdere shi’itische organisaties gehoord dat zij haatdragende mails ontvangen. Ze wijst erop dat twee jaar geleden in Brussel een aanslag plaatsvond op een shi’itische moskee. Hierbij kwam de imam om het leven. De aanslag bleek het werk van een radicale salafist.

Dagelijks ontvangen wij óók haat- en dreigmails. Zie samenvatting. 

Het incident in Brussel is het werk geweest van een indidu: ook hier wordt een incident onnodig opgeblazen. Men kan een gemeenschap, ras, volk of geslacht niet op dit soort zaken afrekenen, Zainab.

Volgens het onderzoek uit Tilburg wordt in moskeeën niet gesproken over het fysiek bestrijden van shi’ieten. Maar wie op internet openlijk zijn shi’itische geloof belijdt en er discussies over voert, wordt bedreigd. Het overkwam een 25-jarige jongen die op Facebook shi’itische filmpjes en artikelen deelde. Hij ontving doodsbedreigingen van een radicale moslim, blijkt uit correspondentie die deze krant inzag. „Ik schiet je echt neer vieze shia homo”, luidt een bericht. En: „Je bent een insect. Vieze shia smeerlap”.

Hierbij moeten twee zaken worden verduidelijkt. Ten eerste gebeurd precies hetzelfde met mensen die zich anoniem of publiekelijk inzetten voor deze website. Daarnaast is er een ZEER GROTE kans aanwezig dat men nep-accounts maakt, en dan met name via Facebook, om de niet-sjiieten zwart te maken. In een (Belgisch) filmpje ziet men hoe enkele (extreme) sjiieten met nepaccounts aan de haal gaan. Wees niet geschokt…

De website sjiieten-ontmaskerd.nl publiceert zelfs namen en adressen van mensen die in Nederland shi’itische bijeenkomsten organiseren.

De roep van onze bezoekers om iets te doen tegen het mishandelen van kinderen door de sjiitische bijeenkomsten, is door ons gehoord. Om deze reden hebben we enkele organisaties die jonge kinderen blootstellen aan geweld (waar zij een trauma aan kunnen overhouden) gevraagd om hiermee te stoppen. Dit  advies werd door enkele van hen beantwoordt met gescheld en haatmail. Er is contact opgenomen met de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg, maar tot nu toe zonder succes. Bekijk zelf de video’s op deze pagina en vraag uzelf af of dit KAN in Nederland! De contactgegevens die we online hebben gepubliceerd zijn vrij verkrijgbaar op het internet, bijvoorbeeld op sjiitische (facebook) pagina’s of middels zoekmachines. Na een verzoek van een bestuurslid van de sjiitische vereniging is de vermelding van de website per direct verwijderd. 

Pas wanneer we het als onze journalistieke taak achten om informatie naar buiten te brengen, doen we dat. We zullen nooit gegevens van sjiitische individuen op de website plaatsen ‘omdat zij een normale bijeenkomst organiseren’. Het gat hier om het welzijn van de toekomstige inwoners van Nederland.

Zainab al Tourahi spreekt van een „onveilig klimaat”. Ze vindt dat de overheid moskeeën waar tegen shi’ieten wordt gepreekt, daarop moet aanspreken. „Fatwa’s van buitenlandse imams klinken hier door. In sommige fatwa’s wordt zelfs opgeroepen om shi’ieten te doden. Je hebt maar één iemand nodig die hier ook gehoor aan geeft, en je bent te laat.”

Er wordt hier de indruk gewekt dat er Nederlandse moskeeën of Imams zijn die oproepen om ‘sjiieten te doden’. Ook hier weer betrappen we Zainab ‘emo’ Tourahi van ijdel gepraat. Zulke uitspraken vindt men slechts op Youtube-video’s en in het buitenland: precies de plaatsen waar we óók sjiitische leiders en moskeeën vinden die oproepen om soennieten te doden…
Shi’ieten: Wij volgen Ali

De Koran is het boek van Allah en Mohammed is zijn profeet. Voor Mohammed in 632 stierf, wees hij zijn neef Ali aan om leider van de moslims te worden. Het leiderschap moest in de familie van de profeet blijven.

De twaalf imams die na hem kwamen, waren ook allemaal bloedverwanten van Mohammed. De laatste, Muhammad al-Mahdi, verdween op 5-jarige leeftijd. Hij zou ooit samen met de profeet Isa (Jezus) op een dag terugkeren en vrede brengen. In het shi’isme worden deze oude imams jaarlijks herdacht. Ook hebben shi’ieten veel plaatsen waar ze heiligen vereren.

Imams zijn erg belangrijk. Iedere shi’iet dient een nog levende imam te kiezen wiens interpretaties van de Koran hij volgt. Ongeveer 10 procent van de moslims is shi’iet.

 

Sunnieten Wij volgen Abu Bakr

De Koran is het boek van Allah en Mohammed is zijn profeet. Maar de profeet heeft niet gezegd wie hem moest opvolgen. Na zijn dood werd schoonvader Abu Bakr benoemd tot religieus leider. De profeet liet hem immers het gebed leiden toen hij ziek werd.

Na Abu Bakr kwamen er nog drie leiders die als de beste voorbeelden voor moslims gelden.

Herinterpretatie van de Koran is niet mogelijk. De imam is bij sunnieten slechts leider van het vrijdagmiddaggebed. Ongeveer 90 procent van de moslims is sunniet.

Dit artikel werd gepubliceerd in NRC Handelsblad op Vrijdag 24 januari 2014, pagina 8 – 9

cbar

 

 

 

 Bashar Al-Assad, met steun van sjiitische milities (en/of overheden) uit Libanon, Irak en Iran hebben ruim 100.000 soennieten vermoord. Maar nee, niemand mag commentaar geven op sjiitisch terrorisme, want dan ben je haat aan het zaaien!

 

In het stuk, dat deel zou uitmaken van een ‘verkennend onderzoek’ van de Tilburg University, zou blijken dat drie Nederlandse Moskeeën zich schuldig zouden maken aan:

  1. het onverdraagzaam zijn aan de sjiieten.
  2. het veroordelen van het sjiisme, aan het begin van iedere preek en lezing.
  3. het ongelovig verklaren van sjiieten.

Het gaat dan o.a. om de volgende moskeeën:

  • De as-Soenah-moskee in Den Haag.
  • Stichting alFitrah in Utrecht.
  • Een niet bij naam genoemde moskee.

1: We dienen de sjiieten op een normale manier te benaderen; vaak zien we dat mensen schreeuwen, schelden of een ander zwartmaken wanneer men erachter komt dat het een ‘sjiiet’ is. Omgekeerd gebeurd overigens precies hetzelfde: we dienen de sjiieten met het juiste gedrag te benaderen en hen over hun credo in te lichten.

2: Dit is een grove leugen! Hoe komt men erbij dat de moskeeën het sjiisme aan het begin van iedere preek of  lezing veroordeeld? Ook hier vragen wij de krant om bewijsstukken. Aan alle geïnteresseerden: Men kan vrijwel alle lezingen, gebeden en preken live volgen via de volgende links: alFitrahSunnah-TVAl-Yaqeen.

3: Het is echter NOOIT zo dat sjiieten ongelovig worden verklaard (in het algemeen) door Nederlandse (soennitische) Imams en Geleerden. Hier slaat de krant de plank volledig mis. Ook op onze site vindt u nergens een tekst dat sjiieten afschildert als ongelovigen: sommige sjiieten zijn ongelovig, anderen weer niet. Vooral hier in Nederland zijn de meeste sjiieten zich onbewust van het sjiisme, en hangen zij in feite de ‘soennitische’ islam aan. Het zou dus te gek voor woorden zijn om alle sjiieten als ‘ongelovig’ te beschouwen. Ook de bovengenoemde moskeeën hebben zo’n uitspraak nooit geuit.

In sjiitische boeken is het echter wel zo dat alle niet-sjiieten worden uitgemaakt voor ongelovigen. Het vlees, bloed en eigendom van niet-sjiieten is ‘halal’! In de praktijk zien we wat dit ons brengt: dood & verderf in landen waar sjiieten de macht hebben.

Het is niet meer dan logisch dat het sjiisme, als credo (dus theologie) wordt veroordeelt door soennieten. Niemand zal dit ontkennen; het sjiisme spreekt de Koran tegen. Verder wordt er gelogen over de Profeet (vrede zij met hem) en zijn Familie (moge Allah tevreden zijn over hen). Het sjiisme (en extreme sjiieten zelf) menen dat de Koran incompleet (corrupt) is: in de Koran staat echter het tegenovergestelde, dus hoe kan men dan beweren dat het sjiisme in overeenstemming is met de Koran of de Islam?

In het artikel wordt tevens broeder Abduljabbar van de Ven aangehaald. In zijn lezing worden slechts enkele bekende feiten behandeld, wat betreft de oorlog in Syrië. Niemand kan ontkennen dat de mensen met het meeste bloed aan hun handen in Syrië, de sjiieten zijn. Niet alleen leden van de Iraanse Revolutionaire Garde hebben onschuldige Syriërs vermoord; veel meer soennieten zijn vermoord door de Sjiitische Abu-Fadl Al-Abbas terreurgroep uit Irak. Zijn lezing kan men terugvinden op YouTube, dus vorm uw eigen oordeel! In de lezing wordt de situatie vanuit een theologisch standpunt behandeld.

Broeder Abduljabbar van de Ven resideert overigens in het Verenigd Koninkrijk, en NIET in Nederland.

Er wordt tot slot ook nog ingegaan op een afkeurenswaardige incident waarbij een sjiitische ‘imam’ in Brussel werd gedood. Dit was de daad van een eenling, niet van een hele gemeenschap! Ondanks dit komt het de sjiieten goed uit aangezien zij dit incident kunnen gebruiken tegen de soennieten. ‘Zie je wel, jullie zijn terroristen!’

Graag zouden we de haatmail van mvr. Zainab al Tourahi willen inzien, daar de haat- en dreigmails die wij ontvangen (van sjiieten) zonder twijfel veel haatdragender zijn, maar dit is niet iets om trots op te zijn…

Inhoudelijk kunnen we jullie het volgende vertellen: De Iraanse (sjiitische) overheid martelt en vermoordt duizenden soennieten, christenen en andersdenkenden omdat zij ‘De Revolutie’ in gevaar brengen. Met Iraans hulp zijn in Irak en Syrië honderdduizenden soennieten afgeslacht. Hezbollah, een Libanese terreurgroep heeft net als andere terreurgroepen misdaden tegen de menselijkheid gepleegd. Soms gaat het hierbij zover, dat zij hun wapens richten op de baarmoeders van soennieten (incluis foetus). Hierop volgt een duidelijke JA! De grootste terroristen in het Midden-Oosten, zijn de volgers van het sjiisme.

De strijd tussen soennieten en sjiieten wordt al 1400 jaar lang gevoerd, en zal nu niet ophouden. Redenen om mensen (op een gepaste manier) te waarschuwen voor het sjiisme, zijn onder andere:

 

Het is zeer kinderachtig van mevrouw Zainab al Tourahi om naar de media te stappen om klinkklare leugens te verspreiden over de grootste groep moslims in Nederland. Hiermee wilt ze slechts aanzien verkrijgen bij haar sjiitische achterban en een slachtofferrol innemen. Zij zorgt er echter wel voor dat ze met haar uitspraken de kloof tussen soennieten en sjiieten verder vergroot.

Verder kunnen Nederlandse sjiieten en soennieten in vrijwel alle gevallen goed met elkaar overweg. Dit soort artikelen zijn onnodig en bevatten, zoals we jullie hebben getoond, tientallen leugens.

Een vooraanstaande Nederlandse Aleviet, (subsekte van hrt sjiisme) Enis Odaci, gaf in een stuk uit december 2014 aan hoe de neo-journalisten te werk gaan. Zij pogen van geen nieuws, nieuws te maken (over de ruggen van bijna 1 miljoen moslims!).

Mijn moment van 2014: Enis Odaci – Nieuw W!J

“Trouw is exponent van de huidige mediacultuur. Een tijdje geleden werd ik geïnterviewd door twee jonge journalisten van de NRC en Zembla. Onderwerp was een zogenaamd conflict tussen soennieten en sjiieten op schoolpleinen, geïmporteerd sektarisme uit het Midden-Oosten als het ware. Na een uur het tegendeel bewijzen en doorvragen kwam de aap uit de mouw: ze moesten van hun chef per se mensen vinden die dat nep conflict een smoel kunnen geven. Schandalig.”

 

Tot slot volgt er hier een oproep aan Zainab al Tourahi, woordvoerster van de Overkoepelende Sjiitische Vereniging: toon uw bewijzen!

Trouw.nl: Sektarische strijd nu ook in enkele Nederlandse moskeeën.

One Comment

  1. de nrc zet zichzelf hier eigenlik alleen maar teschande

Trackbacks/Pingbacks

  1. [MEDIA] Waarom boekt ISIS zoveel vooruitgang? | Sjiieten-ONTMASKERD - […] individuen, welk geloof deze individu dan ook aanhangt. Enkele maanden geleden werd hierover een artikel gepubliceerd door NRC.next. Een knap staaltje puberjournalistiek.…

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.