Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Wat is de status van de “12 imaams” van de Shi’a?

بسم الله الرحمن الرحيم

Vraag:

Wat is de status van de “12 imaams” van de Shi’a? Antwoord: De eerste 11 imaams waren vrome personen die deel uitmaakten van de Ahlus Sunnah wal Jamaa’ah, zij had niets te maken met de Shi’a. Geen van hen eisten imaamah[1] op zoals de Shia claimen, omdat dit zou inhouden dat zij beschuldigd zouden worden van Daddjaal-zijn en zij hier onschuldig van waren. Dit is vergelijkbaar met het geval van de Profeet ‘Iesa (vrede zij met hem) die een moslim was en geen christen. De christenen hebben de Profeet ‘Iesa (vrede zij met hem), door hun geloof, beschuldigd van Taaghoet, en toch weten we dat de Profeet ‘Iesa (vrede zij met hem) hierin onschuldig was. Op dezelfde wijze dat de Profeet ‘Iesa (vrede zij met hem) nooit heeft beweerd de Zoon van God te zijn, hebben de 11 imaams eveneens nooit aanspraak gemaakt (of willen maken) op imaamah. De moslims hebben een groter recht op de Profeet ‘Iesa (vrede zij met hem) dan de christenen, en dus ook hebben de soennieten een groter recht op de 11 imaams dan de Shi’a. We vragen Allaah om Zijn zegeningen te zenden over eenieder van de 11 imaams, beginnend met ‘Ali ibn Abi Taalib helemaal tot Hasan al-‘Askari, moge Allaah weltevreden met hen zijn! Ze waren niet alleen de vrome nakomelingen van Ahlul Bayt, maar ze behoorden ook tot de beste van de mensen.   Wat betreft de twaalfde imaam, hij heeft niet bestaan, omdat Hasan al-‘Askari (moge Allah weltevreden met hem zijn) geen zoon had.   Shaykh Gibril Haddad werd gevraagd over de status van de imaams van de sjiieten, waarop hij antwoordde:

‘Ik hoorde Dr Nur al-Din `Itr tijdens  de les zeggen:” Ieder van hen was een vrome, rechtschapen moslim uit de nobele Profetische stamboom en veel van hen behoorden tevens tot de belangrijkste mensen van kennis in hun tijd.

Team Ahlel Bayt stelde de volgende vraag aan Shaykh Maqbool Ahmad al-Makki, een afgestudeerde aan Umm al-Qurra: “Wat is de status van de elf imaams? ‘Waarop de Shaykh antwoordde: “Er is geen twijfel over dat zij rechtvaardig waren en dat zij behoorden tot de vrome geestelijke leiders van de moslims. Ze hadden niets te maken met de Shi’a.” [Artikel geschreven door: Ibn al-Hashimi, www.ahlelbayt.com] (Website is offline)


[1] Binnen de Sji’itische doctrine is de ‘imaam’ een door Allaah aangewezen persoon en door de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam geïntroduceerd persoon om de moslimgemeenschap te leiden, en de religie en shari’a te interpreteren en de gemeenschap in al haar zaken te leiden.

 

 

========

 

http://islamqa.info/en/101272

No Comments

Trackbacks/Pingbacks

  1. Imām Al-Bāqir spreekt goed over Abu Bakr | Sjiieten-ONTMASKERD - […] Wat is de status van de “12 imaams” van de Shi’a? […]
  2. Drie “onfeilbare” sjiitische imams, drie tegenstrijdige antwoorden! | Sjiieten-ONTMASKERD - […] Wat is de status van de “12 imaams” van de Shi’a? […]

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.